Self-Centerd

Ako na. . .

Right In The Middle

Ako.

Ako na.

Ako na:

ang uunawa.

ang magbibigay.

ang magpaparaya.

ang maghihintay.

ang maglalambing. ang manunuyo. ang magsusumamo.

Dahil ako.

Ang may kasalanan. Ang may pagkukulang.

Hindi ikaw.

Hindi mo kaya.

Kaya ako na.

Ako.

Yan ang sabi mo.

Sa akin.

View original post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s